A A A

Terapia zajęciowa

W DPS mieszkańcy uczestniczą w terapiach:

 1. ergoterapia (rzeźbiarstwo, ceramika, krawiectwo),
 2. arteterapia (szeroko pojęta sztuka):
  • biblioterapia (terapia wykorzystująca książkę),
  • muzykoterapia (terapia wykorzystująca muzykę – słuchanie, śpiewanie, granie),
 3. estetoterapia (terapia wykorzystująca kontakt z pięknym otoczeniem, z przyrodą),
 4. kinezyterapia (terapia ruchem – np. poranna gimnastyka),
 5. ludoterapia (terapia wykorzystująca gry i zabawy),
 6. zajęcia relaksacyjne (np. trening autogenny Schulza),
 7. psychorysunek,
 8. zajęcia z komputerem i Internetem.

Prace stworzone na zajęciach przez mieszkańców ozdabiają pokoje i budynek, biorą udział w konkursach i wystawach, są również przekazywane jako pamiątki dla gości.