DOM POMOCY SPOŁECZNEJDLA OSÓB STARSZYCH

Strona głowna

Komunikat

Włącz się do pomocy uchodźcom z Ukrainy.

zobacz więcej


 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA OSÓB STARSZYCH

Naszym podstawowym celem jest świadczenie najwyższej jakości profesjonalnych usług, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku i serdeczności. Mieszkańcom zapewniamy wszechstronną opiekę, której celem jest przede wszystkim zaspokojenie niezbędnych potrzeb: bytowych, zdrowotnych, kulturalno-oświatowych, społecznych i religijnych. Nadrzędnym celem jest zapewnienie poczucia godności osobistej, intymności, rozwoju osobowości, możliwości dokonywania swobodnych wyborów i samostanowienia o sobie.

 

Zdjęcie ośrodka od frontu