DOM POMOCY SPOŁECZNEJDLA OSÓB STARSZYCH

#napomocUkrainie

dodano: 2022-03-01

Informacje dla wszystkich mieszkańców Bielska-Białej, którzy chcą zaoferować wsparcie dla uchodźców z Ukrainy przedstawiamy w dokumencie poniżej.

https://www.dpsos-bielsko.pl/obrazy/pliki/Informacja_dot._uchodAcAw_z_Ukrainy.pdf

foto:  #napomocUkrainie