DOM POMOCY SPOŁECZNEJDLA OSÓB STARSZYCH

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w ramach treningu umiejętności społecznych wychodzą wraz z opiekunami do kawiarni, kina, teatru, galerii, na koncerty, w aktywny sposób uczestniczą w życiu kulturalnym miasta.